TV eza balabala te

Lobi nakendeki kosomba biloko ya zando ya monene ezalaka n’a Wavre, na kombo ya Carrefour. Nazalaki elongo na mwasi na ngai pe mwana na ngai.

Mama oyo azalaki na kesi atali ngai, akitisi elongi, mwa koseka na songe ya monoko. Atali libota ndenge tozalaki, namoni na elongi na ye, esengo esangana na mabanzo.

Sima na yango alobi, bino malamu po na mboka na bino, stress ezali te. Ozali pressé te. Okosala na yo makambo na tango oyo olingi.

Ngai nayebisi ye, okoki na yo kosala makambo na malembe ndenge olingi, kasi oyebaka, okolia moke.

Akamwé!
Ezalaka bongo ?

Ee, ezalaka bongo. Bato bazalaka stressé lokola awa. Basalaka mingi lokola awa. Oyo azalaka kidiba, aliaka te.

Ngai kutu mokolo wana namonaki na tv, moto moko na Jamaïque, amati na nzete ya manga, akiti na etapi tii azwi mbisi na mayi.

Wana tv. Bosolo ezalaka bongo te.

Ya solo wana! Kuna kutu moyi ezali makasi!

Mwana na ngai ayebisi ye :

Ee, po na moyi? Okozwa moyi oyo olingi. Kasi stress ekozanga te.

Ngai nazoloba nakende na ngai kuna, miziki eza.

Ee, po na miziki okozwa. Ya ebele kutu.

Osali mingi, olié. Osali te, okolia te.

Tosilisi zando, tokei.

Tokebaka na oyo totalaka na tv. Koma na croisement Bayaka. Soki embouteillage ezwi wana, Yaka koloba que yo ozalaka na stress te!

Une réflexion au sujet de « TV eza balabala te »

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *