Sanza nguma, na mokili moto malamu azali te

sanza ngumaLisolo oyo nakomaki yango mwa kala. mikolo yango, nazalaki kokutana na banko moko ya kosakana te. Kaka ngai te. Okomona … moto mosusu nayebi, bakosala ye nko na moto oyo akokaki kondima te ke akoki kosala ye minene ya ndenge wana.

Yango wana nabimisaki yango na mwa buku moke, masolo mikuse ya moto moko na kombo ya Kakato, mwana ya Kingasani.

 

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *