Bitumba bokendeki na Ituri, Beni, Kasaï…

Mutos na KadogoSima na lobi, tango oyaki, nayokaki posa ya kozinda na se ya mabele. Elongi pe nzoto elimwa na miso ya bato. Posa ya kolela eyelaki ngai lokola liboma. Balabala mobimba ebukanaki na milolo ya kowolola. Etumba oyo okendeki kobunda, lelo esilisi mboka mobimba. Bana ya Ituri bazangi bamama, basi ya Beni bazangi mibali, mibali ya Kasai bazangi basi. Mibali oyo bobomaki te, soni elata bango. Po na oyo ya Continuer la lecture de Bitumba bokendeki na Ituri, Beni, Kasaï…

Eza bozoba to kibolole? Alima (Logique) ya mwana na mwana azwa bendana.

sanza ngumaSikoyo na Congo, tozali na eleko ya : “mwana na mwana azwa partie na ye, abendana”. Elingi koloba nini ? Tango moto nyonso azali koluka akoma mokonzi, to azali na mwa ndambo ya kimokonzi, posa na ye ya liboso ezali : “awa ngai nakolia ndenge nini ?” Moto pe akotelemela likanisi yango, azali te. Ekomi nde mayele. Soki osali bongo te, ozali zoba!

Continuer la lecture de Eza bozoba to kibolole? Alima (Logique) ya mwana na mwana azwa bendana.

Analyse ya nzembo « proclamation » ya Ngatsié Stervos eyembami na Papa Wemba

Ngatsié StervosTomeka kobakisa maloba na maloba ya Alanga-nzembo Ngatsié Stervos, na loyembo na ye “Proclamation”. Na nzembo oyo, Ngatsié Stervos abeti lisolo ya moto oyo akende kobika na mboka mosika. Awumeli na mboka mopaya, azongaka Kinshasa te. Bato bakoma kotuna : “Boni mwana, ayaka te?” Na sima ya bamvula, azwi mokano ya kozonga Kini. Continuer la lecture de Analyse ya nzembo « proclamation » ya Ngatsié Stervos eyembami na Papa Wemba