Mboka-bato ezali nini ?

Mboka-bato ezali lolenge ya koyangela ekolo. Na Ekolo oyo ezali koyangelama na ndenge ya Mboka-bato, bokonzi elandaka libota te. Moto oyo akokitana na mokonzi oyo azalaki, akozala moto ya libota songolo-pakala ya ekolo.

Na bonkumu nde bokonzi ewutaka na moboti kokende na mwana to na ndeko na ye.

Keba! Mboka-bato elakisi demokrasi te. Ekoki kozala demokrasi to pe demokrasi te (ekweselo). Eloko ya motuya na mboka-bato, ezali ete, bokonzi ekabwana kati na Mokonzi ya Ekolo, likita ya balobeli, pe likita ya basambisi.

Mokonzi akoyangela lisanga ya bakumbeli. Bakumbeli bazali bato  bayangelaka misala ya leta ya mokolo na mokolo. Okoki kozala na mokumbeli oyo atalaka makambo ya mombongo, oyo atalaka makambo ya kelasi, makambo ya bilanga…

 

Ndenge nini tokoki koloba maloba oyo na Français ?

(pesa eyano na commentaire)

Mboka-bato

Bonkumu

Demokrasi

Ekweselo

Molobeli

Mosambisi

Mokumbeli

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *