Liteya ya lingala 01 nkotela

  1. Nkótélá

Bato míngi bamitúnatunaka : Lingála níni epusí malámu kosálela ? Na matéya óyo, tokosálela míngi Lingála ya leló. Tokosálela Lingála lya Makanza té. Atá ko bóngó, tokobanda kolobela pé ndéngé makambo elobamaka na Lingála lya Makanza. Elakísí té éte, tokobanda kotíáká maloba ya Français pámba-pámba. Tokosála makási éte tosálela maloba ya Lingála.

Matéya óyo ezalí matéya pó na bayékoli na bobóngoli (traduction) na ndelo ya libosó. Tokomóna ndéngé maloba etongámá, ndéngé ya kokoma yangó, ndéngé ya komónisa mongóngó ya likoló pé ya sé, ndéngé ya kosálela bakómbó, makelelo, bilínga, makitana, makonzami, pé mabóké misúsu ya maloba. Tokosúkisa na mitúya.

Pósá na ngáí ezalí éte, moyékoli óyo akoyékola matéya oyo, ámesana na kokoma pé kotánga Lingála ; áyéba pé mibéko ya ebandeli ya monoko ya Lingála. Yangó ekosunga yé tángo akobanda kobóngola maloba, kolongwa minoko misúsu pé kotía yangó na Lingála.

Na boyé, búku óyo ekopésa moyékoli nzelá ya kosálela Lingála ya leló na ndéngé elongóbání. Mobóngoli akobóngola na Lingála óyo kiliyá na yé akosénga na yé. Sóki kiliyá alingí óbóngolela yé na Lingála lya Makanza, okobóngola na Lingála lya Makanza. Sóki kiliyá alingi óbóngolela na Lingála ya leló, okobóngola na Lingála ya leló.

Bisó bó babóngoli, tozalí na makoki ya kobongisa Lingála na mói ya leló pó ézala na litómbá epái ya bato ya Mangála pé pó na Kongó mobimba.

Boyekoli malámu.

Prof Dr Bienvenu Sene Mongaba

Nganga na boyékoli-nkótá pé bobísó ya Afrika

Molakisi

zwa yango na pdf

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *