Analyse ya nzembo « proclamation » ya Ngatsié Stervos eyembami na Papa Wemba

Ngatsié StervosTomeka kobakisa maloba na maloba ya Alanga-nzembo Ngatsié Stervos, na loyembo na ye “Proclamation”. Na nzembo oyo, Ngatsié Stervos abeti lisolo ya moto oyo akende kobika na mboka mosika. Awumeli na mboka mopaya, azongaka Kinshasa te. Bato bakoma kotuna : “Boni mwana, ayaka te?” Na sima ya bamvula, azwi mokano ya kozonga Kini. Continuer la lecture de Analyse ya nzembo « proclamation » ya Ngatsié Stervos eyembami na Papa Wemba