Po na nini okomaka na français te? Ngai nakokoka kotanga lingala te.

Ye :
Po na nini okomaka na français te? Ngai nakokoka kotanga lingala te.

Ngai :
Nakomaka po na bato oyo bayebi kotanga lingala. Soki oyebi kotanga lingala te, nayebi te ndenge nini okosala. Tanga kaka mikanda bakoma na français. Ezali ebele. Mikanda nyonso na France bakomaka yango na français. Continuer la lecture de Po na nini okomaka na français te? Ngai nakokoka kotanga lingala te.

Bitumba bokendeki na Ituri, Beni, Kasaï…

Mutos na KadogoSima na lobi, tango oyaki, nayokaki posa ya kozinda na se ya mabele. Elongi pe nzoto elimwa na miso ya bato. Posa ya kolela eyelaki ngai lokola liboma. Balabala mobimba ebukanaki na milolo ya kowolola. Etumba oyo okendeki kobunda, lelo esilisi mboka mobimba. Bana ya Ituri bazangi bamama, basi ya Beni bazangi mibali, mibali ya Kasai bazangi basi. Mibali oyo bobomaki te, soni elata bango. Po na oyo ya Continuer la lecture de Bitumba bokendeki na Ituri, Beni, Kasaï…