Bozongi kelasi

Bozongi kelasi na Kinshasa

Eteyelo Nsene Etienne ezalaka na quartier Mfumu Nketo na ntaka ya Kimbanseke.

Na Mfumu Nketo, tango balobi kelasi ezongi, elakisi ete baboti babandi sikoyo koluka mbongo po bana bazonga.

Oyo azwi uniforme le 03 akobanda le 04, oyo azwi uniforme le 07, akobanda le 10. Malembe malembe, tii tokoma le 30 septembre bana nyonso bakozonga.

Elingi koloba ete, sanza mobimba esi elongwe na mwango ya botangisi (programme scolaire).

Bamvuama bakotanga na lolenge ya bamvuama, babola na lolenge ya babola.

Biso bakambi ya biteyelo ya babola, esengeli toluka mayele ya kosala ete, na mwa tango oyo epesameli biso, totangisa bana bayeba oyo esengeli bayeba.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *