Bitumba bokendeki na Ituri, Beni, Kasaï…

Mutos na KadogoSima na lobi, tango oyaki, nayokaki posa ya kozinda na se ya mabele. Elongi pe nzoto elimwa na miso ya bato. Posa ya kolela eyelaki ngai lokola liboma. Balabala mobimba ebukanaki na milolo ya kowolola. Etumba oyo okendeki kobunda, lelo esilisi mboka mobimba. Bana ya Ituri bazangi bamama, basi ya Beni bazangi mibali, mibali ya Kasai bazangi basi. Mibali oyo bobomaki te, soni elata bango. Po na oyo ya somo bosalaki na basi pe bandeko na bango ya basi. Botamboli zamba-zamba, botimoli koltani, boteki yango mangondo po basalela na yango basmartfone. Smartphone oyo bana ya Goma na Bukavu bakokoka kosomba te.

Lokola, mobulu oyo bokotisaki, eleki ndelo, esika pe ya kobomba mbongo boyibaki ezali te, botiki yango na bibombelo-misolo na bamboka ya bapaya epayi wapi botekisaki mabanga ya makila. Bozongi Kongo ndenge bozalaka, maboko pamba. Milimo ya bawei ezali kolela butu na moyi. Pongi ekimi bino. Na lilita, mikuwa etikali pamba. Kombe-kombe na bisulungutu basali feti. Ata ebenga oyo tolongolaka, alei mosuni ya moto. Bopoti mbangu boyei Kinshasa, bokomi bakonzi. Toloba nini?

Ebongo ofanda na yo na Gombe to na Ma Campagne te, na ndako oyo obotola, ozoya na lolendo pe lofundu kotala ngai. Ata soni te, obengi ngai : mwasi na yo! Natelema, nayamba yo! Maladi! Makila oyo etondi yo na maboko pe na elongi, olingi opakola ngai yango? Longwa wana, mosika na ngai, elima mabe! Yo na ngai, lisolo ezalaka lisusu te. Basi oyo olalaki na makasi, bazali basi lokola ngai! Bana oyo obomaki, bazali lokola bana na ngai! Mibali oyo onyokolaki pe obomaki, bazali bandeko na ngai. Tozali bato, yo ozali moto te. Zonga na ebele ya mosolo na yo, osala elambo na misuni ya bato oliaka. Tika ngai nafanda kimya! Ata ndele, bokopakata! Congo ekobosana tii na kombo na bino!

 

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *