Aza na moto (Makela Mu Kongo)

Kala i ngangu,
Kala i tekiniki
Kala i mbangu

Yoka:Tata moko akabwana
Na mwasi na ye
Makambo ya mokili.
Abokolaka bana na ye
Mibale
Ya mibali
Ye moko.
Na kartshé moko
Oyo mobulu
Ezalaka
Ya kosakana te.
Bayanké ya côté oyo
Na bayanké ya côté okuna
Bayokanaka te
Tuna batuna.
Na bana abota
Moko sembo
Moko azokisaka pota
Neti na nzembo
Ya liboso
Bizaleli
kitoko.
Afandaka
Na mwasi na ye
Malamu
Nketo malamu
Nketo kitoko
Ata pasi
Ata bisengo
Bolingo ya bosembo
Bakoki kolala
ata na litoko
Oyo ya mibale
Azalaka moko ya
Banoko-bitinda
ya yambo
Ya gurba
Moteki moshoro
Biloko ya moto
Nkolo masolo
Akoki
Kokata yo moto
Po na mosolo
Aza na moto
Aza na moto
Aza na moto
Tshalé
Aza na moto
Aza na moto
Aza na moto
Tshalé
Aza na moto
Ya mobulu
Akota boloko
Kulutu na ye na sima
Pasi makasi
Neti nzoloko
Awuti libanga
Akoma ndaku
Amona mutu,
Azozela ye libanda
Po afuta mpaku
Nyongo ya leki na ye.
Aboyi kosanza
Afini ye kingo
Abundani
Akima kokufa
Suka adayé
Sango ya liwa
Ya ndeko na ye
Na molili
Na butu
Alala te
Mpaka na ye
Na elili.
Kanda ya nyama
Mokomboso sima
Apasuka ata kopasuka
Abenda bilili
Mbula mitano
Sima abimi libulu
Alobi kaka
Atia mutu abara
Mukubwa na ye
Na libulu
Abengi mutu na ye
Bakola
Basala babor
Baza na minduki
Bipasola
Baza na babor
Alobi atshuba-tshuba
Gurba fara fara
Nde
Mokolo mbeli
Atoboki
Na mopanga na ye
Aza na moto
Aza na moto
Tshalé
Aza na moto
Aza na moto
Aza na moto
Tshalé
Aza na moto
Tala suka na likama
Libota mobimba
Pema
Ata bosambeli nkolo
Se ekotikala se
Likolo likolo
Mwasi ya yaya
Azolela mobali na ye
Na leki ya mobali na ye
Alobi akoboma ye
Tshalé
Nzazi moto
Akoboma ye
Aza na moto
Aza na moto
Tshalé
Aza na moto
Aza na moto
Aza na moto
Tshalé
Aza na moto
Tshalé
Tshalé
Tshalé
Tshalé

 

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *