Ingeta elakisi nini?

Bato ebele batunaka ngai ndimbola ya liloba oyo « ingeta ».

Ingeta ezali na kikongo. Yango wana natunaki N’longi Makisosila Mawete alimbolela biso yango.

Alobi boye : ingeta elakisi « ainsi soit-il » to na lingala : « ezala se bongo ».

Na boye, tango moto alobi likambo, yo ozongisi : ingeta, elingi koloba, ondimi makambo ye alobi pe elikya na yo ezali makambo yango ekokisama.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *